Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – Komisja powoływana przez Wójta, działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w

...