Więcej informacji na temat danej miejscowości po kliknięciu w jej nazwę.

Lp. Miejscowość
1 Adelina
2 Alojzów
3 Dobromierzyce
4 Gozdów
5 Honiatycze
6 Honiatycze-Kolonia
7 Honiatyczki
8 Hostynne
9 Hostynne-Kolonia
10 Konopne
11 Kotorów
12 Łotów
13 Łysa Góra
14 Malice
15 Peresołowice
16 Podhorce
17 Sahryń
18 Sahryń-Kolonia
19 Strzyżowiec
20 Terebiniec
21 Terebiń
22 Turkowice
23 Werbkowice
24 Wilków
25 Wronowice
26 Zagajnik