Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Aktualności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Wydawanie zaświadczeń do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Dnia 9 listopada br. Gmina Werbkowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpocznie wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu

...

Zawiadomienie o terminie wypłat dodatków

UWAGA!!! Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

...

Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 - ostatnia transza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach 27 - 28 września 2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 osobom zakwalifikowanym

...

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2022/2023

Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego 2021/2022 można składać w terminie od
1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku

...

I znów pomagamy!
Gmina Werbkowice przy czynnym udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach zorganizowała po raz kolejny pomoc w postaci
...

Pomagamy i my!

W dniu 06.05.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach przekazał otrzymaną pomoc z Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w formie

...

Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach 21 kwietnia 2022 r. i 22 kwietnia 2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 osobom

...

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został

...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - wnioski kwalifikujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przy współpracy z

...

Ustawa o dodatku osłonowym wchodzi w życie

Kto może otrzymać dofinansowanie? Najważniejsze jest kryterium dochodowe. Wszystko zależy od liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym. W

...