Zaproszenie do konsultacji ws. utowrzenia Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie

W związku z prowadzonymi przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie konsultacjami społecznymi wstępnych koncepcji Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa organizowanymi w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 zapraszamy do udziału w konsultacjach, dotyczących utworzenia nowego Centrum Komunikacyjnego w miejscu obecnego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie (obok marketu Stokrotka).

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/235/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2022 zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice
(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej - wyjazdowej do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice.

Plan Polowań zbiorowych dla Koła Łowickiego Nr 57 Padwa w Zamościu na sezon 2022/2023.

Plan Polowań zbiorowych dla Koła Łowickiego Nr 57 Padwa w Zamościu na sezon 2022/2023.