Informacja dla mieszkańców w sprawie zakupu preferencyjnego węgla

Działając na podstawie zapisów  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2236 ) informuję, że na podstawie art. 34 ust. 4, 5 cyt. ustawy do gminy wpłynął wniosek przedsiębiorcy tzw. innego podmiotu, zgłaszającego chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. znajdujących się na terenie Gminy Werbkowice. 

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 14 listopada 2022 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Informacja - posiedzenie Komisji Budżetowej

W związku ze zwołaniem LIV SESJI RADY GMINY WERBKOWICE (sesja nadzwyczajna) w dniu 4 listopada 2022 r., informuję,

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIV (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o terminie wypłat dodatków

UWAGA!!! Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach zawiadamia