Zamknięty przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi powiatowej relacji Podhorce - Terebiń

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” Sp. z o.o. w porozumieniu z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu informuje wszystkich użytkowników dróg, że w dniach 14-15.12.2022 r. będzie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy km LHS 13,033 kategorii C w ciągu drogi powiatowej nr 3416L relacji Podhorce - Terebiń.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2023 roku”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2023 roku”

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie rozpoczęta

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie rozpoczęta. Pierwsze transporty dzisiaj trafią do mieszkańców. Sprzedaż węgla prowadzi przedsiębiorca A i A Andrzej Kot z siedzibą w Werbkowicach ul. Kolejowa 9A.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad: