Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zaprasza w dniu 17 września 2007 roku o godzinie 12:00 do sali widowiskowej na koncert:


"Wspomnienie Września '39"

Urząd Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zaprasza wszystkich chętnych w dniu 15 września 2007 roku na godz. 15:00 na:

"I Biesiadę z Sołtysem"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Wnioski można przesyłać do 10 października 2007.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 52 poz. 379 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.01.2007 r.). Informuję, że wnioski przyjmowane są od 1 września 2007 r do 28 września 2007 r. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007r. ). Roczny limit - 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,55 zł.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dn. 14.07.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.