Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 stycznia 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2023

NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 stycznia 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Badanie ankietowe prowadze przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania

Dzień dobry, zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania. Celem badania jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.