INFORMACJA  w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. art. 4 ust. 7 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2236) informuję, że na terenie Gminy Werbkowice sprzedaż preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych będzie  prowadził  przedsiębiorca: 

 

A i A Andrzej Kot z siedzibą w Werbkowicach ul. Kolejowa 9A.
 
Podmiot ten zawarł umowę z podmiotem PGG Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu bezpośredniej sprzedaży dla zaspokajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Werbkowice. 
Węgiel od przedsiębiorcy można kupić po przedstawieniu zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1 (parter ) w godzinach pracy urzędu.