Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2023

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach

...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023-02-01

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni

...

Memoriał Mieczysława Brzozowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów 2023

Organizatorzy serdecznie zapraszają sympatyków piłki nożnej na Memoriał Mieczysława Brzozowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów, który odbędzie

...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu

...

Ogłoszenie dotyczące planowanej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy

...