Informacja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest możliwość zapewnienia transportu dla osób w zakresie wiekowym 80+ i w następnym terminie 70+.
Transport taki będzie możliwy dla osób:
a) niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 1 grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami,

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,

Zgłoszenia osób w celu zapewnienia transportu będą przyjmowane telefonicznie w Urzędzie Gminy Werbkowice dla osób 80+ od dnia 18.01.2021 r. dla osób 70+ od dnia 22.01.2021 r. pod numerami telefonów 84 6572 080, 84 6572 005, 84 6572 069 w dni robocze w godz. od 800 do 1500.
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach szczepień: Henryk Kocaj
Nr tel. 695 403 383.
Transport będzie wykonywany poprzez środki transportu Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminy Werbkowice.

Na terenie Gminy Werbkowice szczepienia będą prowadzić:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia, Urszula Grabik, ul. Kopernika 33a, tel. 84 6572 162.
2. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Marzena Szemplińska Marciniak,
ul. Jana Pawła II 7a, tel. 84 6573 355.
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia
W Werbkowicach Małgorzata Wiśniewska, ul. Piłsudskiego 6,
tel. 84 6572 015.
Od dnia 15.01.2021 r. w/w Przychodnie będą przyjmować telefonicznie zgłoszenia chętnych w zakresie grupy wiekowej 80+ a od dnia 22.01.2021 r. dla grupy wiekowej 70+ do szczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.