Fiszka Projektowa - Lokalny Program Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem przez Gminę Werbkowice Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2014-2020 zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. poprzez wypełnienie Fiszki Projektowej „Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” służącej przedstawieniu propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji.

Informacja z pierwszego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 lutego 2017 roku (niedziela) odbył się pierwszy spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko ufundował ze środków własnych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości po 150 zł.

Bezpłatne porady prawne w marcu 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wójt Gminy Werbkowice, Zespół Szkół w Werbkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają na Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbędą się 1 marca 2017 r.