Zaproszenie do udziału w VI Konkursie Kulinarnym

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach i Gminna Rada Kobiet w Werbkowicach zapraszają wszystkie kobiety z terenu Gminy Werbkowice do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu Kulinarnego - w tym roku temat przewodni to "RYBA".

II liga tenisa stołowego mężczyzn UKS Grot-Michał Werbkowice – UMKS Biłgoraj

W dniu 26 marca 2017 roku w godzinach przedpołudniowych na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach odbył się mecz o mistrzostwo II ligi tenisa stołowego, pomiędzy UKS GROT-MICHAŁ WERBKOWICE a UMKS BIŁGORAJ.

Utworzenie Gminnej Spółki Wodnej w Werbkowicach

W dniu 21 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli sołectw z terenu gminy Werbkowice w celu utworzenia Gminnej Spółki Wodnej.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-03-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i poz. 1948 ) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-03-27

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad